Privacyverklaring

Privacyverklaring activiteiten

In deze privacy verklaring kun je lezen welke gegevens worden vastgelegd, wat er met deze gegevens wordt gedaan, wat het doel daarvan is en hoe lang deze worden bewaard.

Overkoepelend kan van deze gegevens gezegd worden dat deze alleen worden vastgelegd om de deelnemer tijdens de activiteiten zo goed mogelijk te begeleiden. Daarbij worden deze gegevens zo zorgvuldig mogelijk in behandeling genomen en zo veilig mogelijk bewaard.

Per deelnemer worden de volgende gegevens vastgelegd

Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Dit wordt gedaan via het inschrijfformulier. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk in behandeling genomen. Daarnaast worden gegevens niet doorgegeven aan derden.

Verwerking van gegevens, bescherming en beveiliging

De persoonsgegevens worden alleen bewaard op een beveiligde plek. Deze gegevens worden verder niet verwerkt.

Beschikbaarheid en wijziging

1. Gegevens die per student worden vastgelegd kunnen door de student worden opgevraagd.
2. Bij wijziging van gegevens i.v.m. verhuizing of anderzijds worden deze door de deelnemer doorgegeven.
3. Op verzoek van de deelnemer kunnen de gegevens die zijn vastgelegd uit het systeem worden verwijderd.

Bewaartermijn

1. Persoonsgegevens worden gedurende een periode van 7 jaar na laatste deelnamedatum bewaard in de administratie.
2. Desgevraagd kunnen gegevens eerder worden verwijderd. De deelnemer kan daartoe een verzoek doen per mail.

Privacy verklaring website & contact

Deze website en bijhorende nieuwsbrief heeft als doel jou zo goed mogelijk te informeren. Hiervoor worden in sommige gevallen een minimum aan gegevens vastgelegd. Hieronder kun je lezen welke dat zijn en waarom deze worden vastgelegd.

1. Op de website kan worden gewerkt met cookies. Deze cookies zijn anoniem en kunnen je helpen bij het zoeken naar informatie.
2. Aanmelding voor de nieuwsbrief wordt altijd alleen door jezelf gedaan. Afmelding voor de nieuwsbrief kan eenvoudig worden gedaan door de daarvoor bedoelde knop aan te klikken in de eerstvolgende nieuwsbrief. Gegevens die in het kader van de nieuwsbrief zijn vertrekt zullen nooit voor een ander doel worden gebruikt.
3. De gegevens op de website zijn altijd zo actueel mogelijk. Bij fouten zul je daarvan altijd zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Privacy verklaring praktijk

De inhoud van de privacy verklaring van mijn praktijk vind je via deze link.

Overige

1. Bij aanmelding voor een workshop, cursus of training geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en deze bovenstaande privacy verklaring.
2. Eefje Jacobs behoudt zich het recht toe om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.

De huidige privacy verklaring is bijgewerkt op 1 januari 2020.